Ischaemiás szívbetegek és fizikai aktivitás

európai szintű együttműködés, a bevált gyakorlatok azonosítása és megosztása érdekében

HÁTTÉR

Erasmus+ Programme

 

A sport területén az Erasmus+ program azon tevékenységeket támogatja, amelyek célja az innovatív ötletek és gyakorlatok fejlesztése, átadása és végrehajtása európai, nemzeti, regionális és helyi szinten.

Emellett, a program várhatóan hozzájárul a sport európai dimenziójú fejlődéséhez, a sportszervezetek közötti együttműködés és harmonizáció erősítésével. Az Erasmus+ program különböző típusú tevékenységek támogatására nyújt lehetőséget a sport területén, beleértve a következőket:

 

• Collaborative partnerships

• Non-profit European sports events

• Actions that strengthen the evidence base for policy-making

 

A program számos különböző típusú szervezet számára nyitott:

• Állami vagy önkormányzati sportszervek

• Sportszervezetek, ligák és sportklubok

• Sportszövetségek és képviseletek

• A fizikai aktivitást és a sport társadalmi elfogadását támogató egyesületek

• Sportesemények szervezői

 

Kardiológiai rehabilitáció (CR)

 

Európában a szívkoszorúér-betegség (CHD) felelős évente közel 2 millió halálesetért; ez az EU-nak éves szinten 60 milliárd eurójába kerül. Ennek a 33%-a a közvetlen egészségügyi költség, 29%-a a termelékenység-csökkenés, és 38%-a CHD betegek ellátása és támogatása.

 

 Általánosan bizonyított és elfogadott tény, hogy a fizikai aktivitás fontos része az egészséges életmódnak. A  "sport, mint gyógyszer" fogalma – melyet terápiaként pontosan elő kell írni, javallatokkal, ellenjavallatokkal, adagolással és alkalmazási móddal, az alkalmazásra vonatkozó figyelmeztetésekkel és óvintézkedésekkel, a túladagolás kockázatra való figyelmeztetéssel és a terápia betartásának ellenőrzésével együtt – már egy jóval újabb keletű fogalom és nehezebben megvalósítható.

 

Bár számos kutatás bizonyította a mozgás fontosságát a kardiológiai rehabilitáció (CR) részeként a szívinfarktus, szívkoszorúér bypass, vagy percutan intervenció után, az orvosok és a betegek még nem tették magukévá ezt a gyakorlatot.

 

A randomizált klinikai vizsgálatoknál végzett meta-analízis eredmények azt mutatják, hogy a testmozgás és kardiovaszkuláris edzés, javítja az életminőséget és jelentősen csökkenti az ismételt szívinfarktus és halál kockázatát.  A kardiovaszkuláris egészség jelentős tényezőként jelentkezik a (CR) során halálozás csökkenésében.

 

Egy nemrég publikált nemzetközi tanulmány bebizonyította, hogy a kardiovaszkuláris rehabilitáció (CR) végrehajtási szintje sokkal alacsonyabb mint elvárható: az összefüggő tényezőket két nagy csoportra lehet sorolni: egyedi tényezők (mint például az általános egészség, a társbetegségek, a tünetek) és külső tényezők (az ország, az ellátás szintje és kultúrája, és az iskolai végzettség).

 

Az utóbbiak megváltoztatható tényezőknek tekinthetőek. Ugyanabban az országban a fizikai aktivitás csökkenése, a CHD diagnózis felállítása után, összefügg a kulturális és/vagy az egészségügyi rendszer tényezőivel, befolyásolva a CHD betegek fizikai aktivitási szintjét.

 

Bár az irányelvek jelenleg is javasolnak naponta 30 perc mérsékelt vagy intenzív mozgást, sok beteg és az orvos inkább óvatos. Valójában a legtöbb koszorúér-betegségben szenvedő beteg esetében igaz az, hogy a fizikai aktivitás növelésének előnyei meghaladják a fizikai aktivitás miatti miokardiális infarktus vagy a hirtelen halál korlátozott kockázatát.

 

Részben ez a magyarázat a világszerte és az Európai Unión belüli jelentős különbségeket a kardiális rehabilitációs programok részvételi szintjeiben a CHD diagnózis felállítása után a fizikai aktivitás csökkenését jelző személyek arányai között.

 

A kardiovaszkulárisrehabilitációs programok gyakran nem elérhetőek, vagy kihasználatlan erőforrások. A kardiovaszkulárisrehabilitáció (CR) gyakran alacsony költségvetéssel rendelkezik annak ellenére, hogy jól ismertek a pozitív hatások és hosszú távon a költséghatékonyság. A testmozgás fiziológia, táplálkozás és életmód kezelés tárgyú orvosképzés és a fizikai tevékenység promóció hiánya miatt korlátozott.

 

Az orvosok gyakran figyelmen kívül hagyják a fizikai tevékenység előírása kapcsán gyűjtött adatokat, az egészségügyi rendszer napjainkban az orvosi eljárásokra és a gyógyszerekre fókuszál és a testmozgást, mint "gyógyszer” széleskörűen alulértékelt a rehabilitációban.

 

Bár ma már sok országban felismerik a rehabilitációs programok fontosságát, gyakran nehézséget okoz  a szükséges finanszírozás előteremtése. Vagy ha rendelkezésre is áll a szükséges finanszírozás, hiányoznak alkalmas források és az elfogadottság orvosok, a betegek és családjuk között.

 

Azokban az országokban, ahol a megfelelő források rendelkezésre állnak és a megfelelő képzés biztosított, a kardiovaszkulárisrehabilitációs programok nemcsak sikeresek voltak, de jelentős társadalmi következményei voltak: a betegek visszatértek a munkába és teljes értékű életvitelbe.

 

A kardiovaszkulárisrehabilitáció területén a lehetséges és javasolt megoldás az, hogy erőteljesen meg kell változtatni a mentalitást a teljes népesség (a betegek és családtagjaik), az egészségügyi szakemberek, a közegészségügyi hatóságok és döntéshozók körében.

 

 

CÉLOK

Az ERASMUS+ SPORT program keretén belül megvalósuló TAKE HEART projekt általános célja, a társadalmi elfogadottság, az esélyegyenlőség és az egészség javító testmozgás fontossága felismerésének előmozdítása, a növekvő részvétel és mindenki számára a sporthoz való egyenlő hozzáférés útján.

A projekt, tevékenységei révén, támogatni fogja az EU Fizikai Aktivitásra Vonatkozó Irányelveket, ösztönözve a részvételt a sportban és mozgásban.

Rendszerszinten, a TAKE HEART projekt várhatóan hozzá fog járulnia mindenki számára hozzáférhető fizikai aktivitás növekedéséhez, ez egybeesik a Programnak a sport területére vonatkozó fő céljával.

 

Az egyes emberek szempontjából nézve, a TAKE HEART hangsúlyt fektet a betegek bevonására és motiválására a kardiológiai rehabilitáción (CR) belül és arra biztatja őket, hogy a testmozgást tekintsék a rehabilitáció alapvető elemének.

 

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

A TAKE HEART innovatív megoldása a közös munka, a különböző, az egészséghez a legszélesebb értelemben tartozó területeken belüli és azok közötti tevékenység. Célunk új típusú megközelítéseket találva és értékelve garantálni a CHD betegek számára az egyenlő hozzáférést a fizikai aktivitáshoz egész Európában.

 

A Projektben részvevő uniós tagállamok együttműködése és közös erőfeszítései lehetővé teszik a résztvevő országok korábbi tapasztalataira épülő erősségeire és gyengeségeire, valamint a CR hatékonyságát javító legjobb gyakorlatokra vonatkozó információk cseréjét.

 

Ez az információcsere segít elkerülni a párhuzamos erőfeszítéseket és javítja a tevékenységek a költség-hatékonyságát.

Az országos általános média lefedettség minden résztvevő államban növelni fogja a kardiovaszkuláris rehabilitációra (CR) és annak az előnyeire irányuló figyelmet Európában.

 

A kulturális, társadalmi és egészségügyi rendszerekkel kapcsolatos tényezőket figyelembe kell venni a koszorúér betegek fizikai aktivitás növelési stratégiák tervezése során.

 

Ezért nagyon fontos létrehozni egy pozitív és hatékony kultúrát újságcikkek, konferenciák, oktatási tevékenységek segítségével és megosztani a legjobb gyakorlatokat azzal a céllal, hogy ösztönözzék az intenzív fizikai aktivitást (PA) és más egészséges viselkedés módokat. Ez nagyon fontos eszköze a jelenleg nagy arányban jelen lévő bizonytalanak megnyugtatásának is.

 

A jó kardiovaszkuláris rehabilitációs gyakorlatok az ESC irányelveken és az EU Fizikai Aktivitás Irányelveken fognak alapulni, ugyanakkor figyelembe fogják venni a helyi körülményeket is. Ennek célja, hogy olyan tevékenységeket vezessenek be amelyek a  helyi kulturális, szociális és egészségügyi rendszerekhez kapcsolódó profil kontextusában kivitelezhetőek.

 

Végül a helyes gyakorlatok a kialakításáról tájékoztatjuk az egészségügyi rendszerek képviselőit, a tudományos közösségeket és a lakosságot.

 

MUNKACSOMAGOK

WP1 – PROJEKT MENEDZSMENT

 

Tekintettel a résztvevő országok számára, az ambiciózus célokra és a projektre fordított korlátozott időkeretre, a projekt koordinációjához strukturált és koherens Projekt Menedzsment rendszer szükséges.

 

A Projekt Menedzsment a vezető partner felelőssége. A projekt kezelhetőségének biztosítására a leghatékonyabb módszer, hogy a felelősség az önálló részterületekre legyen allokálva. Minden partner szerepét pontosan meg kell határozni a partnernek az adott szakterületen meglévő szakértelme és tapasztalata alapján.

 

A Konzorcium határozza meg az interneten keresztül elérhető megosztott munkaterületeket, ahol elérhetőek lesznek a jelentéstervezetek, beadandó munkaanyagok, belső bírálat és észrevételezés céljából.

 

A projekt során a preferált kommunikációs módszerek az e-mail és Skype, rendszeres telefon-konferenciákkal (TC).

A projekt indító megbeszélés után (1. hónap), majd egy kétnapos találkozó (10. hónap) a helyes gyakorlatok azonosítása céljából, és egy harmadik találkozó melyet az oktatók képzése eseményen rendeznek (18. hónap).

 

WP2 – DISSZEMINÁCIÓ

 

A projekt célkitűzései, egyrészt az orvosok, edzők és résztvevők ismereteinek gyarapodása, másrészt a betegek és családjaik tudatossága és elfogadottsága növekedése útján valósulnak meg.

 

A projekt anyagok terjesztése Európában (elsősorban nagyobb hálózatokon keresztül) erősíteni fogják a hatását.

 

Emellett megrendezésre kerül, a projektben részt vevő minden egyes országban a lakosság számára egy konferencia és a partnerek a figyelem felhívása érdekében média aktivitást szerveznek

WP3 – PROJEKTÉRTÉKELÉS

 

Folyamatos értékelési eljárás kerül kidolgozásra. Az értékelési folyamat egy félévente végzett, jelentés-kitöltő utó-ellenőrzésből áll, melynek célja a projekt végrehajtásának ellenőrzése a terv és a megvalósítás összehasonlításának segítségével. Ezen információk alapján operatív jelentés készül, amely magában foglalja a kritikus kérdéseket és a projekt optimalizációját célzó javaslatokat.

 

A projekt végén, a dokumentációk elemzése, a projekt résztvevőinek (visszajelzés értékelő kérdőív), valamint a projekt kedvezményezettjei értékelése alapján egy záró értékelő jelentés készül, egy erre a célra kiválasztott professzionális cég által.

 

WP4 – HELYI KÖRNYEZET ELEMZÉSE

 

Átfogó elemzést kell készíteni a részt vevő országok helyi kontextusában (koszorúér-betegség (CHD) epidemiológia, kardiovaszkuláris rehabilitációs (CR) struktúrák, CR protokollok, célcsoportok meghatározása és igényeiknek értékelése) a rehabilitáció fejlesztése és a helyi szinten kielégítetlen igényeket igazolása céljából.

WP5 – JÓ GYAKORLATOK AZONOSÍTÁSA

 

Minden ország megvizsgálja a kardiovaszkuláris rehabilitációt (CR) elősegítő és gátló tényezőket a sikeres és sikertelen helyi tapasztalatok elemzése alapján. Mivel az igényeknek különböző súlya és jellemzői vannak minden részt vevő országban; a projekt során meg határozásra kerülnek azok a módozatok, amelyek biztosítják a tevékenységek egyensúlyát a részt vevő országok igényeivel.

 

A jó gyakorlatok értékelése lehetővé teszi költséghatékony és alkalmazható megoldások azonosítását a különböző európai helyi viszonyok alapján.

 

Kezdve a nemzetközi irányelvek és egyéb szakirodalmi tapasztalatok áttekintésével, a résztvevők fogják meghatározni a kardiovaszkuláris rehabilitáció (CR) terén a bevált gyakorlatokat.

 

WP6 – OKTATÓK KÉPZÉSE TEVÉKENYSÉG (TRAIN THE TRAINERS)

 

A „Train the trainers” (TtT) (az oktatók képzése) módszertan kerül alkalmazásra az orvosi oktatási tevékenységek végrehajtása érdekében az érintett országokban dolgozó egészségügyi szakemberek képzési tanfolyamainak szervezése során. Minden résztvevő országból két egészségügyi dolgozó vesz részt a TAKE HEART képzési programban. A tanfolyam végén ezek a szakemberek képesek lesznek további szakembereket képezni. A képzések tartalma a helyi igényekhez lesz igazítva és a projekt célcsoportot célozza meg

WP7 - E-LEARNING

 

Minden partner országában és nyelvén elérhető lesz egy digitális platform az érdeklődő felhasználók számára. Ez az eszköz költséghatékony módon biztosítja a képzések, az egyes helyi környezetekben való megismételhetőségének és a projekt tartalom széles terjesztésének folyamatos frissítését és támogatását. Az oktatási témák az egészségügyi szakembereknek készülnek, de a gyakorlati oktatási csomagok úgy lesznek előkészítve, hogy bevonják a kiválasztott oktatókat is.

PARTNEREK

Orvosi és Sporttudományi Intézet

CONI szolgáltatás

 

PIC: 937739353

Róma – Olaszország

 

Az Orvosi és Sporttudományi Intézet a Coni Servizi nemzeti orvosi és tudományos intézet része. Feladata a sportorvosi projekt bevezetése összhangban az Olasz Nemzeti Olimpiai Bizottság által meghatározott irányvonalakkal. Ez tudományos és gyakorlati szinten egyaránt megvalósul.

 

Az Orvosi és Sporttudományi Intézet 1965-ben alakult azzal a céllal, hogy biztosítsa az olimpiai és magas nemzeti szintű sportolók klinikai és fiziológiai vizsgálatainak megvalósulását és az ehhez kapcsolódó segítségnyújtást.

 

Az Orvosi és Sporttudományi Intézet nemrég megváltoztatta belső szerkezetét és küldetését: megnyitja az ajtót az amatőrök és a lakosság előtt, felajánlva tapasztalatait testmozgás terén a közegészségügy részére az elsődleges, másodlagos és harmadlagos prevencióban.

 

 

DEKUT

PIC: 950248085

Debrecen - Magyarország

A „Magyar Sport és Életmód Fejlesztési Klaszter” 2011. május 12-én alapították.

 

A klaszter tagok közös érdekeit az alábbiakban foglalható össze:

• Az egészséges életmód hatékonyabb terjesztése a lakosság körében

• A sporthoz kapcsolódó szolgáltatások és az egészséges élelmiszer termelőktől származó termékek iránti igény növelése

• A sportszolgáltatásokat kínáló vállalkozások szolgáltatás színvonalának emelése, az együttműködésből eredő szinergiák, a legjobb gyakorlatok alkalmazása és a komplex vevői igények kielégítése útján.

 

 

LHL-Klinikkene AS

PIC: 937749829

Oslo - Norvégia

Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Tanszék Feiring Heart Clinic (LHL-klinikkene Feiring)

 

Nonprofit szervezet az LHL tulajdonában (szív és tüdőbetegségek betegek szervezete). Az intézmény (Kardiológiai Osztály és Szívsebészeti Osztály) összesen tíz PhD-vel rendelkező orvost alkalmaz. A kardiológiai rehabilitációs osztály az elmúlt években számos tudományos vizsgálatban vett és vesz részt együttműködésben az Oslo University Hospital-al.

 

 

CRAIOVA EGYETEM

Testnevelési és Sport Osztály – Orvosi Sporttudományi és a kineziológia Tanszék

 

PIC: 999632434

Craiova - Románia

Tevékenységi területek: sportkutatás, kineziológia, sport-gyógyászat, rehabilitáció, edzés, sportteljesítmény, biomechanika.

A Craiova Egyetemet a 138/25. április 1947.sz. törvény értelmében alapították. A Craiova Egyetem a Romániai felsőoktatás legfelső köreihez sorolható. A Craiova Egyetem az európai akadémiai közösségbe integrálódott és osztja annak a kulturális, erkölcsi, tudományos és oktatási értékeit.

 

SALK

Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH

 

PIC: 938052081

Salzburg - Ausztria

Egyetemi Sportorvosi Intézet, Prevenció és Rehabilitáció

 

2008 óta az intézet tökéletesen fel van szerelve a szív- és érrendszeri járó betegeknek rehabilitációjának támogatásához. Körülbelül 30 beteg végezhet egyszerre állóképességi edzés vagy ellenálló képességi gyakorlatokat. A klinika személyzete két orvosból, két sport fiziológusból és egy gyógytornászból áll. Az UIS Intézet Salzburg-i Magán Orvostudományi Egyetem része és a tudományos kutatás érdekében a Sportorvosi Osztállyal, és a Sportorvosi és Rehabilitációs Molekuláris Kutató Intézettel egészül ki.

 

Take Heart Video Presentation

DELIVERABLES

AUSTRIA

http://www.agakar.at/rehabinstitutionen/ambulante.html

http://www.agakar.at/rehabinstitutionen/stationaere.html

https://rehakompass.goeg.at/Rehazentren/Listenansicht

 

HUNGARY

http://gyogyaszat.aquaticum.hu/hu/kardiologiai-rehabilitacio/

Local public outpatient facility with 3 weeks post-event programme (lifestyle education, sports, physical follow-up)

 

http://www.szivegyesulet.hu/

III phase local CR initiative (regular exercise, social events, sporadic lectures)

 

http://www.mkrt.hu/?p=beteginfo

Hungarian CR association (online education, guidelines and facility directory)

 

http://www.bfkor.hu/

Countries most important public in- and outpatient facility

 

https://ir.kardio.hu/ir/fooldal

National Infarction Registry

 

ITALY

www.gicr.it

 

NORWAY

http://www.helse-bergen.no/no/Sider/default.aspx

https://hnt.no/

http://www.siv.no/

 http://www.vestreviken.no/

 https://stolav.no/

 

ROMANIA

https://www.spitalulmonza.ro/centre/specialitati-medicale/reabilitare-cardiovasculara/

S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza S.R.L. –Spitalul Monza

 

http://www.cardiokinetic.ro/reabilitarea-cardio-vasculara.html

Cardio-kinetic

 

http://www.hipocrat2000.ro/hipocrat/centrul_de_preventie_si_recuperare_cardiovasculara_hipocrat

Centrul de Preventie si Recuperare Cardiovasculara Hipocrat

 

http://www.cardiorec.com/

Centrul De Preventie Si Recuperare Cardiovasculara CardioRec Corbeanca –

 

http://www.cardiologie.ro/organizare/sectii/recuperare-cardiovasculara

Institutul de boli cardiovasculare Timisoara- Sectia Recuperare Cardiovasculara

 

http://www.cardiom.ro/#/service-cardiomed

CardioMed Craiova

 

LINKS

IRODALOM

− Sallis RE Exercise is medicine and physicians need to Br. J. Sports Med. 2009;43;3-4;

− Heran BS, Chen JM, Ebrahim S, Moxham T, Oldridge N, Rees K, Thompson DR, Taylor RS. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database SystRev 2011; CD001800.

− Martin B-J, Arena R, Haykowsky M, Hauer T, Austford LD, Knudtson M, Aggarwal S, Stone JA for the APPROACH Investigators. Cardiovascular fitness and mortality after contemporary cardiac rehabilitation. Mayo Clin Proc 2013;88:455–463.

− Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, Macera CA, Heath GW, Thompson PD, Bauman A. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation 2007;116:1081–1093.

− Perk J, de Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren WM, Albus C, Benlian P, Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Kaadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, Scherer M, Syvanne M, Op Reimer WJ, Vrints C,Wood D, Zamorano JL, Zannad F. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012): The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur J Prev Cardiol 2012;19:585–667.

− Dahabreh IJ, Paulus JK. Association of episodic physical and sexual activity with triggering of acute cardiac events: systematic review and meta-analysis. JAMA 2011;305: 1225–1233.

− Thompson PD, Franklin BA, Balady GJ, Blair SN, Corrado D, Estes NA III, Fulton JE, Gordon NF, Haskell WL, Link MS, Maron MA, Pelliccia A,Wenger NK, Willich SN, Costa F. American Heart Association Councilon Nutrition, Physical Activity and Metabolism; American Heart Association Council on Clinical Cardiology; American College of Sports Medicine. Exercise and acute cardiovascular events placing the risks into perspective: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism and the Council on Clinical Cardiology. Circulation 2007;115:2358–2368.

− Stewart R, Held C, Brown R Physical activity in patients with stable coronary heart disease: an international perspective Eur Heart J. 2013 Nov;34(42):3286-93. doi: 10.1093/eurheartj/eht258. Epub 2013 Sep 6

− Allison TG Changing medical culture to promote physical activity in secondary prevention of coronary

artery disease European Heart Journal (2013) 34, 3245–3247 doi:10.1093/eurheartj/eht363

− Peterson S, Peto V, Rayner M. European cardiovascular disease statistics - 2005 edition, British Heart Foundation Health Promotion Research Group, Department of Public Health, University of Oxford.

− http://www.escardio.org/about/documents/eu-cardiovascular-disease-statistics-2012.pdf

 

NEWS

KAPCSOLAT

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

This project has been funded with support from the European Commission (ERA-COPART - G.A. 2014-3140/002-001 – ERASMUS+ SPORT). This project product reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

take heart project - Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 - Roma - Italia - P.I. 00993181007