Activitatea fizică la pacienți cu cardiopatia ischemică

acord de colaborare pentru identificarea și distribuirea de bune practici între țările europene.

CONTEXT

Programul  Erasmus+

 

În ambientul sportiv programul Erasmus – are ca  obiectiv suportarea unor acțiuni care vizează dezvoltarea,  transferului si  punerea în aplicare a unor  idei și practici inovative la nivelul european, național, regional și local. Programul contribuie la dezvoltarea în-domeniul sportiv în Europa, urmarind colaborarea și armonizarea între institutiile cu caracter sportiv. Programul Erasmus creaza  suport pentru diverse oportunİtăți în câmpul sportiv:

 

• Collaborative partnerships (Parteneriat de collaborare)

• Non-profit European sports events (Evenimente Europene non profit)

• Actions that strengthen the evidence base for policy-making (Actiuni bazate pe dovezi care geneereaza politici publice)

 

Pot participa la acest program diverse tipuri de organizații, printre care:

• Organisme sportive publice

• Organizatii, cluburi sportive de orice nivel

• Uniuni și asociatii  sportive

• Organizatii active care promoveazâ activitatea fizică și includerea socială în mediu sportiv. Organizatorii de evenimente sportive.

 

 

Reabilitarea cardiovasculară (CR)

 

În Europa Boala Coronariană (CHD) aduce circa 1,95 milioane de decese/an și se stimează că CHD costă economia de la Comunitatea Europeană circa 60 miliarde de euro/an, din care circa 33% legat de costurile sanitare directe și 29% prin pierderea productivitatii precum și 38% in asistența  populației cu boala coronariană.

 

Importanța activitătii fizice pentru menținerea unui nivel ridicat de sănătate al populației este un concept bine cunoscut, dar ideea de sport ca terapie, este indicată exact ca un medicament, cu indicații, contraindicații, dozare și mod de administrare, precauții, atenționări speciale, existand riscul de supradozare. Necesita și monitorizarea, dar este dificil de pus în aplicare. În particular, rolul de reabilitare cardiovasculară (CR) după infarct miocardic, by-pass coronarian ori operatie percutana a fost demonstrat pe scară largă, dar nu este încă acceptată de medici si de pacientii. Meta-analiza  studiilor  clinice randomizate,  a demonstrat  faptul ca exercițiul fizic după infarctul miocardic îmbunătățește calitatea vieții și reduce semnificativ riscul de recidive și deces pentru ca  amelioreaza fitnessul cardiovascular. Un recent studiu internațional demonstreaza ca  nivelul de punere în aplicare a procesului de  reabilitare cardiovasculară este foarte scăzut. Factorii de care depinde aceasta atitudine pot să fie clasificati în două mari grupuri: factori individuali (ca starea generala de sanatate, comorbidități, simptome) și factorii extrinseci (țară, nivelul de asistență și cultura,  nivelul de educație). Ultimii pot să fie considerați factori care pot fi modificati. Se constata ca  diagnosticarea bolii coronariene corelată cu factorii culturali și corelați cu sistemul sanitar, influențeaza și nivelul de activitate fizică la pacientii cu boala coronariană. Deși se recomandă 30 minute de exercitii fizice, zilnic, moderat, mulți pacienți și asistenții lor sunt retincenti. În realitate  majoritatea pacienților afectati de boli coronariene adepti ai  activitatii  fizice, de fapt, depășesc limitele de risc.

 

 Asa se explică multiplele diferențe la nivel internațional și în interiorul Comunității Europene, in ceea ce priveste numărul de participanti  la programul de reabilitare cardiacă care este proporțional cu numărul celor care isi limiteaza participarea  reprezintă la exercițiile fizice, după diagnosticarea bolii cardiace.

 

 

Programele de reabilitare cardiovasculară foarte des nu sunt accesibile ori reprezintă un mijloc de reabilitare  puțin utilizat. Dincolo de slaba utilizare generală a reabilitarii cardiovasculare, chiar dacă aceasta are  efectele pozitive totuși interventia este de lunga durata. Problema care se pune este legata de abordarea acestui aspect din punctual de vedere al fiziologiei exercitiului fizic, al nutritiei si a organizarii  stilului de viață. De multe ori medicii ignoră prescrierea activității fizice, iar sistemul sanitar, azi, e bazat pe proceduri medicale sau medicatie, existand o mare subestimare a exercitiului fizic ca mijloc de reabilitare cardiovasculară.

 

În prezent multe națiuni, astăzi recunosc importanța programelor de reabilitare cardiaca si fac eforturi să aiba fonduri necesare. Cand fondurile sunt disponibile, răman probleme legate de aplicare și acceptare de catre medici, bolnavi și famililor. În țările unde au fost alocate resurse adecvate și a existat o adecvată informare, programele de reabilitare cardiovasculară au obținut un mare succes, iar succesul acestor programe, a avut un impact semnificativ pentru comunitate, deoarece pacientii au fost capabili  să se întoarcă la muncă și la o viață normală. În campul reabilitării cardiovasculare,  o posibilitate este aceea de a aduce o schimbare de mentalitate în randul populației, a pacientilor, a familiilor, a operatorilor de sănătate public  și a factorilor de decizie la nivelul politicilor de sanatate.

OBIECTIVE

Proiectul TAKE HEART are ca obiectiv general, în acordul programului Erasmus + SPORT, promovarea includerii sociale, egalitatea de șanse și importanța activității fizice pentru îmbună tătirea sănătătii prin creșterea participării în mod egal a accesului tuturor la sport.

 

În particular, proiectul, prin activitățile sale, sustine punerea în aplicare a orientărilor europene în ceea ce priveste activitatea fizică pentru a încuraja sportul și activitatea fizică.

 

La nivelul sistemului projectul TAKE HEART va contribui la cresterea dimensiunii europene a sportului pentru toți, în conformitate cu obiectivul general al programului.

 

Din punct de vedere individual, TAKE HEART va implica pacienții, îi va motiva să practice reabilitarea cardiovasculară și sa mențina o mare participare la programele de activitate fizică, contribuind astfel  la ridicarea nivelului de participare  la sport și activitate fizică.

SINTEZA PROIECTULUI

Abordarea inovativă a proiectului TAKE HEART este aceea de a lucra în grup, adică, în mod disciplinat și parallel, în sensul larg de a găsi și evalua abordări originale pentru a garanta o egală participare a tuturor cetățenilor cu boli cardiovasculare in Europa.

 

Eforturile mari de colaborare și cooperare între statele membre ale Uniunii Europene, participante la proiect, permit un schimb de informații in ceea ce privesțe punctele tari și slabe ale experienței din țările implicate în ceea ce privește cele mai bune practici pentru îmbunătățirea reabilitării cardiovasculare. Acest schimb va ajuta si evita dublarea eforturilor și îmbunătățirea cost eficienta a activității. Acoperirea medie la nivelul național in toate tările participante va crește, in Europa, conștientizarea importantei reabilitării cardiovasculare și a beneficiilor sale.

 

De factorii culturali, sociali legați de sistemul sanitar trebuie să se țină cont în momentul în care se stabilesc mijloace de  crestere a aplicarii activitătii fizice la pacienții cu boala coronariană. În consecință, este esențiala crearea unei culturi pozitive și eficiente aspura acestui aspect, prin intermediul   articolelor, conferintelor, activităților educațive și în primul rănd prin distribuirea bunelor practici, obiectivul rincipal fiind promovarea unei activitati fizice intense la persoane sanatoase dar si la cei  mai reticenti.

 

Bunele practici legate de reabilitarea cardiovasculara sunt bazate pe orientare ESC și  pe orientarea  europeană referitoare la  activitatea fizică,  ținand cont de particularitatile locului,  de modul de implementare în contextual  local existent si caracterizat de diferite profile culturale, sociale corelate cu  de sistemul sanitar. Activitatea de dezvoltare a bunelor practici, va fi comunicată responsabililor sistemului sanitar,  comunitatii științifice și populație în general.

 

WORKPACKAGES

WP1 –MANAGEMENTUL PROIECTULUI

 

Considerând numărul de țari participante, a obiectivelor ambițioase și  puținul timp acordat proiectului,  se impune o schemă structurală și o consistență a managementului de proiect.

 

Responsabilitatea acestui project o va avea coordonatorul; metoda cea mai eficienta pentru menținerea gestiunii projectului fiind responsabilitatea. Rolul fiecărui partener este definit în mod clar și în conformitate cu experiența și competența partenerilor în domeniul de aplicare. Consorțiul va defini un spațiu de lucru comun, accesibil prin Internet, unde vor fi disponibile spatii  pentru control sau comentarii ale rapoartelor si rezultatelor.

 

E-mailurile și teleconferintele prin Skype sunt metodele preferate, de comunicare în cursul desfășurării proiectului. După întâlnirea din prima lună, va fi organizată o întălnire, care va dura două zile în a 10  lună pentru a identifica bunele practici și o a treia întâlnire va coincide cu evenimentul Train the Trainers   in a  18 lună.

WP2 –DISEMINARE

 

Obiectivele proiectului vor fi realizate, pe de o parte, prin îmbunătățirea cunoștiințelor  catre medici, antrenori dar și  tuturor angajatorilor si factorilor de decizie,  implicati, dar pe de altă parte,  se va urmari  creșterea conștientizării si acceptării de către bolnavi și familii a acestor programe. Diseminarea materialelor proiectului, la nivel European și în mod particular prin intermediul retelelor va fi de mare importantă. În plus vor fi organizate în fiecare țară care participă la acest proiect, o conferință pentru populație și o actiune  media pentru creșterea gradului de  conștientizare.

 

WP3 – EVALUAREA PROIECTULUI

 

Va fi dezvoltat un proces continuu de evaluare și va fi efectuată o evaluare finală. Procesul de evaluare va consta într-un control o dată la 6 luni, cu sisteme de adunare a informațiilor, pentru a evalua executarea proiectului, comparând ceea ce a fost planificat cu realitatea realizării proiectului. În baza acestor informații  se va produce un raport operativ analizand aspectele critice  si sugestiile, care au ca scop final îmbunătățirea rezultatelor proiectului.

 

La sfărsitul proiectului, va fi realizat un raport final de evaluare, bazat pe analizele documentațiilor, pe evaluarile  participanților (utilizand chestionare de evaluare prin feed-back)dar  și pe rezultatele evaluarii de catre beneficiarii proiectului.

 

WP4 – ANALIZA  CONTEXTULUI  LOCAL

 

Dezvoltarea unei analize ample în contextul local al  țărilor participante (aspecte de epidemiologie a bolilor coronariene, structura de reabilitare, protocolul de reabilitare cardiovasculara, identificarea grupului și evaluarea nevoilor) va cuprinde o verficare a necesitatilor, impuse de reabilitarea cardiovasculara, dar și a necesitățile nesatisfăcut la nivel local.

 

WP5 – IDENTIFICAREA BUNELOR PRACTICI

 

Fiecare țară va analiza factorii care favorizeaza sau dimpotriva reduc utilizarea  reabilitarii cardiovasculară identificand exepreinte  locale de succes, dar și cauzele insuccesului. Desigur, necesitățile vor avea particularittai ale  diverselor  țări. În timpul programului vor fi definite modalitățile pentru a se asigura că acțiunile intreprinse vor fi pe masura cu necesităților actuale ale țărilor participante. Evaluarea bunelor practici va permite alegerea unor  soluții caracteristice contextului actual in corelatie cu costul generat. Plecand de la orientarea internațională și de la alte experiențe prezente în literatura, participanții identifica bunele practici în zona de  reabilitare cardiovasculara și elaboreaza un document final ce va fi publicat.

 

WP6 – FORMAREA TRAINERILOR

 

Metoda Train the trainers (TTT) va fi utilizată pentru punerea în aplicare a activitatii educative, prin organizări unui curs de formare  a celor care lucreaza in domeniu,  în țările participante. Pentru fiecare țară participantă vor fi selecționați doi cursanti, care vor participa în programul de formare TAKE HEART. La sfârșitul cursului aceștia vor fi capabili sa formeze alte persoane.  Obiectivele si mijloacele cursurilor vor fi adaptate la necesitațile locale și vor fi viza grupul tinta.

 

WP7 - E-LEARNING

 

O platformă digitală va fi disponibilă pentru toți utilizatorii din țările participante, interesați de proiect. Acest instrument va permite  actualizeze și sa sprijine derularea cursurilor de formare în orice context local, dar va permite și o puternică diseminare rezultatelor proiectului într-un mod eficient. Continutul educational va fi elaborat in stransa legatura ciu cerintele sistemului sanitar, dar din punct de vedere practice  pachetele educationale vor fi structurate astfel incat sa implice trainerii selectati, in mod direct.

 

PARTENERII

Institutul de Medicină  Sportiva - CONI Servizi

 

PIC: 937739353

Roma - Italia

 

Institutul de Medicină Sportiva  CONI Servizi este o structură sanitară și stiințifică națională a Serviciului CONI. Rolul său este acela de a efectua în acord cu orientările definite de Comitetul Național Olimpic Italian, proiecte ale medicinii sportive atat cu aplicații practice cat și în scopuri de cercetare.

 

Institutul de Medicină Sportiva  CONI Servizi  a fost fondat în 1965 cu obiectivul de a efectua teste și evaluări clinice și fiziologice, precum și de a acorda asistența de specialitate, atleților olimpici precum si celor ce performeaza la nivel  național.

 

Institutul de Medicină Sportiva  CONI Servizi de curand a schimbat structura internă și s-a orientat spre: a deschide porțile  amatorilor și  populațieî în general, oferind experienta sa în domeniul aplicarii exercițiului fizic pentru promovarea sănătatii publice, în ceea ce privește profilaxia primară, secundară și terțiară.

 

DEKUT

PIC: 950248085

Debrecen - Ungaria

 

Grupu de dezvoltare pentru "Sport și stil de viată în Ungaria" a fost fondat in 12 Mai 2011.

 

Interesele membrilor organizației pot fie sintetizate în felul următor:

• Promovarea celui mai eficient stil de viață sănătos in randul populației

• Creșterea interesului pentru  sport și produse provenite de la productorii alimentari "siguri"

• Creșterea calității serviciilor oferite de prestatorii de servicii sportive, datorită utilizării de  rezultatelor obtinute prin colaborarea cu alți membrii, aplicarea celor mai bune practici și furnizarea de materiale, ca răspuns la nevoile chiar complexe ale clienților.

 

LHL-Klinikkene AS

PIC: 937749829

Oslo - Norvegia

 

Departamentul de Reabilitare Cardiovasculară de la Feiring Heart Clinic (LHL-klinikkene Feiring)

 

Organizația non-profit proprietate a LHL (organizația pacienților pentru boli de inimă sau plămâni). Structura (Departamentul de cardiologie și cardiochirurgie) are in structura sa  10 medici cu doctorat în stiinte medicale. Departamentul de Reabilitare Cardiovasculară a participat și va participa la numeroase studii științifice, în colaborare, în anii trecuti, cu Spitalul Universitar din Oslo.

 

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Facultatea de Educație Fizică și Sport - Departamentul de Medicină Sportivă și Kinetoterapie

PIC: 999632434

Craiova - România

 

Domeniul de actiune: cercetări în domeniul sportiv, kinetoterapie, medicina sportivă, reabilitare, antrenament sportiv, performanță sportiva, biomecanica.

 

Universitatea din Craiova a fost fondată în temeiul Legii 138 din 25 aprilie 1947. Universitatea din Craiova este una dintre cele mai bune structuri de invatamant superior din România. Universitatea din Craiova a fost integrată în comunitatea academică europeană, împărtind valori culturale, morale, științifice și educaționale.

 

SALK

Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH

 

PIC: 938052081

Salzburg - Austria

 

Institutul Universitar de Medicină Sportivă, preventie și reabilitare

 

Din 2008 Institutul este  organizat ca o clinică de reabilitare cardiovasculara. Aproape 30 de pacienți pot face în acelasi timp, programe de reabilitatre cardiaca. Stafful clinic este format din doi medici, doi fiziologi ai sportului și un fizioterapeut. Institutul aparține Universitații private din Salzburg, și este completat cu Departamentul de Medicină Sportivă si reabilitare pentru realizarea proiectelor de cercetare științifică.

 

Take Heart Video Presentation

DELIVERABLES

BIBLIOGRAFIE

− Sallis RE Exercise is medicine and physicians need to Br. J. Sports Med. 2009;43;3-4;

− Heran BS, Chen JM, Ebrahim S, Moxham T, Oldridge N, Rees K, Thompson DR, Taylor RS. Exercise-based cardiac rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database SystRev 2011; CD001800.

− Martin B-J, Arena R, Haykowsky M, Hauer T, Austford LD, Knudtson M, Aggarwal S, Stone JA for the APPROACH Investigators. Cardiovascular fitness and mortality after contemporary cardiac rehabilitation. Mayo Clin Proc 2013;88:455–463.

− Haskell WL, Lee IM, Pate RR, Powell KE, Blair SN, Franklin BA, Macera CA, Heath GW, Thompson PD, Bauman A. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation 2007;116:1081–1093.

− Perk J, de Backer G, Gohlke H, Graham I, Reiner Z, Verschuren WM, Albus C, Benlian P, Boysen G, Cifkova R, Deaton C, Ebrahim S, Fisher M, Germano G, Hobbs R, Hoes A, Kaadeniz S, Mezzani A, Prescott E, Ryden L, Scherer M, Syvanne M, Op Reimer WJ, Vrints C,Wood D, Zamorano JL, Zannad F. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012): The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur J Prev Cardiol 2012;19:585–667.

− Dahabreh IJ, Paulus JK. Association of episodic physical and sexual activity with triggering of acute cardiac events: systematic review and meta-analysis. JAMA 2011;305: 1225–1233.

− Thompson PD, Franklin BA, Balady GJ, Blair SN, Corrado D, Estes NA III, Fulton JE, Gordon NF, Haskell WL, Link MS, Maron MA, Pelliccia A,Wenger NK, Willich SN, Costa F. American Heart Association Councilon Nutrition, Physical Activity and Metabolism; American Heart Association Council on Clinical Cardiology; American College of Sports Medicine. Exercise and acute cardiovascular events placing the risks into perspective: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism and the Council on Clinical Cardiology. Circulation 2007;115:2358–2368.

− Stewart R, Held C, Brown R Physical activity in patients with stable coronary heart disease: an international perspective Eur Heart J. 2013 Nov;34(42):3286-93. doi: 10.1093/eurheartj/eht258. Epub 2013 Sep 6

− Allison TG Changing medical culture to promote physical activity in secondary prevention of coronary

artery disease European Heart Journal (2013) 34, 3245–3247 doi:10.1093/eurheartj/eht363

− Peterson S, Peto V, Rayner M. European cardiovascular disease statistics - 2005 edition, British Heart Foundation Health Promotion Research Group, Department of Public Health, University of Oxford.

− http://www.escardio.org/about/documents/eu-cardiovascular-disease-statistics-2012.pdf

 

AUSTRIA

http://www.agakar.at/rehabinstitutionen/ambulante.html

http://www.agakar.at/rehabinstitutionen/stationaere.html

https://rehakompass.goeg.at/Rehazentren/Listenansicht

 

HUNGARY

http://gyogyaszat.aquaticum.hu/hu/kardiologiai-rehabilitacio/

Local public outpatient facility with 3 weeks post-event programme (lifestyle education, sports, physical follow-up)

 

http://www.szivegyesulet.hu/

III phase local CR initiative (regular exercise, social events, sporadic lectures)

 

http://www.mkrt.hu/?p=beteginfo

Hungarian CR association (online education, guidelines and facility directory)

 

http://www.bfkor.hu/

Countries most important public in- and outpatient facility

 

https://ir.kardio.hu/ir/fooldal

National Infarction Registry

 

ITALY

www.gicr.it

 

NORWAY

http://www.helse-bergen.no/no/Sider/default.aspx

https://hnt.no/

http://www.siv.no/

 http://www.vestreviken.no/

 https://stolav.no/

 

ROMANIA

https://www.spitalulmonza.ro/centre/specialitati-medicale/reabilitare-cardiovasculara/

S.C. Centrul Medical Policlinico di Monza S.R.L. –Spitalul Monza

 

http://www.cardiokinetic.ro/reabilitarea-cardio-vasculara.html

Cardio-kinetic

 

http://www.hipocrat2000.ro/hipocrat/centrul_de_preventie_si_recuperare_cardiovasculara_hipocrat

Centrul de Preventie si Recuperare Cardiovasculara Hipocrat

 

http://www.cardiorec.com/

Centrul De Preventie Si Recuperare Cardiovasculara CardioRec Corbeanca –

 

http://www.cardiologie.ro/organizare/sectii/recuperare-cardiovasculara

Institutul de boli cardiovasculare Timisoara- Sectia Recuperare Cardiovasculara

 

http://www.cardiom.ro/#/service-cardiomed

CardioMed Craiova

 

LINKS

NEWS

CONTACTE

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

This project has been funded with support from the European Commission (ERA-COPART - G.A. 2014-3140/002-001 – ERASMUS+ SPORT). This project product reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

take heart project - Piazza Lauro de Bosis, 15 00135 - Roma - Italia - P.I. 00993181007